Software für Wiegesystemen

 

Die Anwendung dieses Programm ist die Anwendung, die unterstützt mit einem Gewicht von Computerprogramm zur Waage des gemessenen Fahrzeugs Unterstützung und gibt Ihnen die Möglichkeit, die Wägeresultate auf Ihrem PC zu speichern.  
Ein Computer Programm "Waga" arbeitet mit Rhewa Serie Indikatoren zusammen und erlaubt es, mit einem Gewicht von Quittungen nach Erhalt der Daten von der Waage-Indikator oder nach Eingabe des Waagen Ergebnis drucken.  Dank einer umfangreichen Datenbank lassen sich alle Arten von Analysen, Zusammenfassungen für Fahrer, Fahrzeuge, und waren werden gewichtet. Die advanced-Version eines Computerprogramms mit dem Namen "Waga Pro" ermöglicht mit Skala von externen Geräten wie Schranken, Ampeln Kontrolle, Kartenleser und Kameras.    Die Vielseitigkeit des Programms "Waga Pro" ist die freie Konfiguration seiner Parameter, die Bedürfnisse aller Kunden. Die Anwendung der Waga Pro Programm ist hervorragend in allen Zweigen der Industrie. Dieses Programm erlaubt zum Beispiel die Karten für die Abfall-Annahme-Rechnungen auf Abfälle und Schrott Meter drucken.

Definiowane parametry programu (zanieczyszczenia, ubytki, wilgotność początkowa i końcowa) umożliwiają obliczenie faktycznego ciężaru dostarczonego towaru. Pogram "Waga Pro" nie zakłóca równoczesnej pracy innych aplikacji środowiska Windows i nie oddziałuje negatywnie na stabilność systemu operacyjnego. Dzięki programowi komputerowemu "Waga Pro" oraz przy zastosowaniu kamery przemysłowej oraz czytnika kart transponderowych można dokumentować każde ważenie - nie tylko w postaci zwykłego teksty, ale i w postaci graficznej.

Program "Waga Pro" jest przystosowany do pracy na:
- punktach skupu złomu,
- składowiskach odpadów,
- skupach zbóż,
- składach opału.

Zalety Programu "Waga Pro":
- przejrzysty i intuicyjny interfej, umożliwiający szybki dostęp do kluczowych opcji,
- możliwość obsługi bardzo dużej ilości ważeń dzięki nowoczesnej bazie danych umożliwiających wydajną i bezproblemową pracę w sieci,
- łatwa instalacja programu,
- praca w sieci z dowolną liczbą stanowisk,
- wymagania sprzętowe do instalacji programu:
Pentium 1GHz lub szybszy, 512 MB RAM, 1 x RS-232, Windows XP lub nowszy.

Funkcje programu "Waga Pro":
- ważenie pojedyncze (znana tara pojazdu),
- ważenie podwójne (wjazd/wyjazd),
- ważenie usługowe (uproszczony tryb ważenia),
- tarowanie,
- jednoczesna obsługa trzech mierników wagowych,
- obsługa czytników kart zbliżeniowych,
- podgląd listy ważeń,
- generator raportów,
- zapamiętywanie tar pojazdów,
- praca w sieci,
- wydruk kwitu w trybie graficznym,
- administracja użytkownikami,
- obsługa zewnętrznych wyświetlaczy,
- obsługa kamer,
- obsługa zewnętrznych urządzeń (światła, szlabany, itp.).
- export plików.

Przy zastosowaniu kamery przemysłowej oraz czytnika kart transponderowych można dokumentować każde ważenie - nie tylko w postaci zwykłego tekstu, ale także w postaci graficznej.
1. Wjazd pojazdu na wagę.
2. Zaczytanie karty (przyłożenie karty do czytnika kart transponderowych).
3. W momencie zaczytania karty zostaje wykonane zdjęcie przez kamerę.
4. Pomiar wraz ze zdjęciem zostaje zarchiwizowany w komputerze.


Wraz z systemem "zdjęć z ważenia" dostarczamy 100 kart do czytnika kart transponderowych, które mogą zostać przyporządkowane poszczególnym kierowcom (program komputerowy zapamiętuje ustawienia).